Tranbman Tè Gwondman Vant (Haitian Creole Edition): Yon Liv sou Sekirite nan Kad Tranbman Tè (Paperback)

Tranbman Tè Gwondman Vant (Haitian Creole Edition): Yon Liv sou Sekirite nan Kad Tranbman Tè By Heather L. Beal Cover Image
$8.99
Not on our shelves. Usually arrives at The Bookworm in 4-7 days from distributor/publisher.

Description


Mom's Choice Award Winner

2018 Bronze Medal Readers' Favorite Children's Social Issues


Klas mat n l Lily ak Niko a pratike pou Gwo Tranbman(TM) an. Yo aprann ke Gwo Tranbman(TM) an ede prepare yo pou yon tranbman t . Yo aprann baz yo sou sa ki lakoz yon tranbman t , kijan li lakoz bagay tonbe ak kraze, epi kijan li ka sonnen tankou yon gwo gwondman vant. Yo aprann tou ki kote yo ka ale ak kisa yon dwe f (bese, abrite w, ak kenbe f m) pou yo an sekirite anndan yon kay, dey , ak nan yon machin. Nan fen jounen an yo konnen kisa pou yo f pou yo an sekirite pandan yon tranbman t .


Li liv sa se yon bon mwayen paran, responsab gadri, ak moun k'ap bay swen, ka itilize pou pale ak timoun piti yo ak timoun ki nan laj preskol yo sou sekirite pandan tranbman t nan yon fason ki pa f p . Ou ka tande misik la, telechaje yon post gratis ak yon's tifika fo masyon sou sekirte nan kad tranbman t sou train4safety(dot)com. S lman seleksyone bouton Ready Tots epi Resources nan meni an.Product Details
ISBN: 9781947690271
ISBN-10: 1947690272
Publisher: Train 4 Safety Press
Publication Date: November 17th, 2021
Pages: 24
Language: Haitian French Creole
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.